وجوهات مردمی
طرح سخاوت
جشن نیکوکاری
کفاره غیر عمد
طرح شفا
نذورات قربانی
فطریه سادات
جهیزیه نوعروسان نیازمند
صدقات
فطریه عام
کمک به آزادی زندانیان
کمکهای مردمی
كمكهاي خارج از كشور
جشن رمضان
کفاره عمد
افطاري و اطعام نيازمند
جشن عاطفه ها
توضیحات آدرس پست الکترونیکی  
  1. نیکوکار گرامی ، در صورت در خواست تاییدیه وارد کردن پست الکترونیکی الزامی است
  2. کلیه مبالغ به ریال میباشد
0
PEC